Kend din arbejdstidsaftale

Kurset afvikles på datoerne: 1. + 2. + 3. november plus en opfølgningsdag den 12. december.

Arbejdstidsaftalen er et vigtigt redskab til at få den rigtige løn og ordentlige arbejdsvilkår.

På kurset arbejder vi med aftalens formål, indhold og struktur, og hvordan problemer og fortolkninger i forbindelse med arbejdstidsaftalen håndteres. Vi gennemgår også arbejdstidsaftalens regler for særydelser, varsling og honorering. 

Formål:

· Håndhæve kollegers rettigheder i forhold til løn og overenskomst

· At kunne svare på kollegers spørgsmål om løn og overenskomst

· Vurdere kollegers rettigheder i forhold til løn og overenskomst

 På kurset arbejdes der med:

  • Analyse og problemformulering ift. fortolkning af aftalen
  • Problemformulering, analyse og problemløsning ift. arbejdstidsaftalens særydelser, varsling og honorering
  • Formidling
  • Informationssøgning
  • Skriftlig sagsfremstilling

Kontakt Tina Bach på telefon: 46 97 21 72. tiba@foa.dk hvis tilmeldingen giver problemer. 

Økonomi:

Kurset er gratis, og der ydes befordrings- samt løntabsgodtgørelse efter gældende regler: Kurser | FOA

(Løntabsgodtgørelse gælder ikke for Københavns og Frederiksberg kommuner)

Spørgsmål: 

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte uddannelseschef Troels Neiiendam på mail: trn050@foa.dk eller direkte telefon: 46 97 21 71.