TR/AMR

Indflydelse på arbejdsforhold

Via indflydelsessystemet er det væsentligt, at repræsentanterne i MED er aktive i udvalgene. At være aktiv samarbejdende i udvalgene betyder også, at man kender og kan anvende de grundlæggende regler, principper og teknikker i udvalgsarbejdet, som dette kursus lægger vægt på.

På dette kursus skal I blandt andet arbejde med:

  • At inddrage og aktivere kolleger, når arbejdsforhold ændres
  • At samarbejde med andre tillidsvalgte, når arbejdsforhold ændres
  • At kende sine rettigheder og pligter som MED repræsentant
  • At bruge sine forpligtigelser og rettigheder i forbindelse med information og drøftelse
  • At samarbejde med andre tillidsvalgte og MED eller AMO om arbejdsmiljøproblemer, som løbende opstår
  • At inddrage og engagere kolleger i beskrivelsen af problemer og i løsninger
  • At medvirke aktivt ved planlægning af den daglige arbejdstid og rammerne for dette – herunder forordet i Arbejdstidsaftalen
  • At skrive egne løsnings- og forbedringsforslag ved ændringer i arbejdsforhold
  • Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø – hvordan kan I bruge den i jeres hverdag

Forplejning: Fuld forplejning.

Information til leder samt vejledninger om tjenestefri- og befordringsgodtgørelse kan findes her

Tilmelding via nedenstående link eller til sekretær Tina Bach tlf. 46 97 21 72 eller mail: tiba@foa.dk