Tillidsvalgte og ledere

Fyraftensmøde: Vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Hvad er høje følelsesmæssige krav i arbejdet? Og hvordan indretter vi arbejdspladsen så godt som muligt i forhold til de følelsesmæssige krav?

Kom og bliv meget klogere på Arbejdstilsynets nye vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Fyraftensmødet henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og ledere. Der vil blive serveret sandwich og sodavand.

Du må meget gerne tage din leder med, selvom denne ikke er medlem af FOA.

Tilmelding: 

Du skal tilmelde dig via linket herunder. Hvis du er tillidsvalgt og gerne vil have din leder med, selvom denne ikke er medlem, skal du sende en mail til arbejdsmiljøkonsulent Nina Schneidermann, nika@foa.dk