TR

Bisidder ved sygefraværs-, trivsels- og omsorgssamtaler

Når en kollega skal til sygefraværs-, trivsels- eller omsorgssamtale, er der store fordele ved at have TR eller AMR med som bisidder. Den tillidsvalgte kan sikre kollegaens rettigheder og støtte i den konkrete situation.
Kurset handler om, hvilke rettigheder kollegaen har, og hvilke opgaver den tillidsvalgte har som bisidder.

Kursusindhold

 • Bisidderrollen
 • Sygefraværs-, trivsels-, og omsorgssamtaler
 • Lovgrundlag for mulighedserklæring
 • Lov om brug af helbredsoplysninger
 • Relevante politikker og retningslinjer
 • Personfølsom kommunikation
 • Rettigheder og muligheder for den sygemeldte
 • Sygesamtalen og dokumentation
 • Arbejdsmiljøets betydning
 • Brug af Arbejdsmedicinsk klinik

 

Efter kurset kan du bl.a.

 • Kommunikere, herunder spørgeteknik og deltage i den svære samtale
 • Reflektere over bisidderrollen før under og efter samtalen
 • Finde dokumentation og søge viden i lovgivningen
 • Finde og læse relevante politikker og retningslinjer
 • Anvende FOA materiale ved samtalen
 • Analysere egen arbejdsplads politikker og retningslinjer

Tilmelding: Tilmeld dig vis nedenstående link eller til sekretær Tina Bach, tlf. 4697 2172, tiba@foa.dk