Særligt for tillidsvalgte

TR intro - 27. og 28. maj 2021

Bliv klædt på som TR

Tilmeldingsfristen er seks uger før eller indtil holdet er fyldt op.

Indhold:
Den bane TR spiller på.
TR’s rolle og interessenter.
Gensidige forventninger mellem TR og LFS.

Som TR er du ikke alene.
Hvordan kan du bruge din FTR og det øvrige LFS?

TR-aftalen. En aftale mellem din arbejdsgiver og LFS/FOA.
Muligheder og begrænsninger.
Hvad er aftalt centralt og hvad skal aftales på din arbejdsplads?

Tillidsvalgt på foa.dk; hvordan kan du få nytte af den?

Om samarbejde og MED.

LFS’ grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Præsentation af LFS’ grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Hvordan kommer du med?

Praktisk:
Kurserne finder alle sted i LFS, Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø i Sal B på 2. etage. Der er morgenmad fra kl. 8.00 i kantinen i stueetagen. Undervisningen starter kl. 8.30 i sal B, 2. sal, og slutter kl.16.00. Der er frokost begge dage.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig ved at skrive til kursus@lfs.dk eller ved at ringe til 46 97 16 66. Tilmeldingsfristen er hurtigst muligt og indtil der ikke er flere pladser.

Velmødt