TR

TR Grunduddannelse LFS

Sammen skaber vi de bedste tillidsrepræsentanter.

TR-grunduddannelsen TR-19 

Kom på grunduddannelse som tillidsrepræsentant og bliv klædt på til dit tillidshverv. Uddannelsen er tilrettelagt, så du gennemfører hele din grunduddannelse sammen med et fast hold. 

Grunduddannelsen TR-19 starter: 22. januar 2024.

To forudsætninger for at kunne deltage på LFS’ grunduddannelse:
- At du har gennemført 2-dages kurset ”Introduktion til TR”.
- At du kan deltage i hele forløbet.

Der serveres morgenmad og frokost alle dage, så glem alt om madpakken.
Du kommer til at kunne ansøge om optagelse via mail. Ansøgningsfrist ikke fastsat endnu.

Vi forventer at du:

- Tjekker din kalender både i forhold til din arbejdsplads og dit privatliv inden tilmelding, så du er sikker på at kunne gennemføre hele uddannelsesforløbet.

- Engagerer dig og tage medansvar for din egen læring.

- Er indstillet på at bruge lidt tid udenfor kursusdagene på hjemmearbejde/opgaver på din arbejdsplads.

Hvis du ikke bliver optaget på denne grunduddannelse, vil du via mail modtage invitation til den næste.

Har du spørgsmål omkring grunduddannelsen, er du velkommen til at kontakte kursusafdelingen i LFS på
tlf.: 4697 1666 eller 4697 1660 eller pr. mail: kursus@lfs.dk

Målet med uddannelsen er:

- At du bliver afklaret om din rolle som TR på netop din arbejdsplads
- At du bliver i stand til aktivt og kvalificeret at håndtere dagligdagens TR-opgaver
- At du vil være en ressource i forbindelse med ændringer og forandringer på din arbejdsplads
- At udvikle din gennemslagskraft og handlekompetence
- At du og LFS får et samspil til gensidig gavn og udvikling

Dette tilbud om grunduddannelse bliver udsendt til flere TR’ere end der er plads til på kurset - derfor kan vi ikke garantere dig en plads.
Alle dage er fra kl. 08.30 – 16.00 i LFS, undtagen fredag (der er til 15.30) og internatet, som er med 2 overnatninger.

Indhold i bred overskriftsform:

- Tillidsrepræsentantens rolle, mandat, opgaver og redskaber
- Samarbejde og problemanalyse
- TR’s mulighed for påvirkning, indflydelse, medbestemmelse og forhandling
- Relevante aftaler og love
- Beslutningsveje og spilleregler
- Arbejdsfællesskaber

Uddannelsens form:

- Oplæg, øvelser og deltagererfaringer
- Vekslen mellem teori og praksis
- Selvstændigt arbejde på kurset og på arbejdspladsen
- Træning i at finde relevant information
- 2 former for projektarbejde i grupper

Uddannelsens varighed:

Uddannelsen består af 18 kursusdage, der er fordelt på 4 moduler. Når grunduddannelsen er afsluttet, vil der ca. ½ år senere være en TR-udviklingsdag, hvor du bl.a. skal lave en personlig TR-udviklingsaftale med LFS/FOA.

Tilmelding:

Tilmelding til TR-Grunduddannelse (TR-19) kan ske ved at sende en mail til: Kursus@lfs.dk når du modtager en direkte invitation i din mail-inboks.  
Eller ved at ringe til kursusafdelingen på telefon 46 97 16 66.
Du skal ved tilmelding angive navn og fødselsdato.
Vi ser frem til at høre nærmere fra dig.

Vær opmærksom på at kommunikationen mellem jer TR’ere og LFS´ Kursusafdeling foregår elektronisk. Hold derfor øje med om der er nyt fra Kursusafdelingen på din mail.

TR-19 finder sted på følgende datoer:

Modul 1:

22. - 26. jan.  2024

Modul 2:

26. feb. - 1. marts 2024

Modul 3:

18. - 22. marts 2024 

Modul 4:

23. -25. april 2024

Opfølgningsdag:

20. august 2024