Politik og Samfund 2024

Politik, partier, samfund, fagbevægelsen, medier og meget mere.

Politik og samfund
​De mange reformers konsekvenser på det kommunale og regionale område udfordrer til stadighed velfærdssamfundet, den offentlige sektor og dermed din varetagelse af tillidshvervet. Hyppige ændringer af arbejdspladsernes organisations- og ledelsesformer giver dig udfordringer både i forhold til indsigt og engagement.

Den offentlige sektor ændrer sig ikke af sig selv – den påvirkes af de herskende politiske magtforhold. Og kan vi efterhånden overhovedet vurdere mediernes rolle? På kurset stiller vi spørgsmålet: Hvem har magten?

Kurset afvikles fortrinsvis som internat, hvor du som tillidsvalgt oplever værdien af det store fællesskab i FOA ved at være sammen med kolleger fra hele landet.

Målgruppe

TR og AMR - Offentlig og privat ansat med grunduddannelse

Varighed

5 dage internat på højskole.
fra mandag kl. 10 til fredag kl. 14.00.

Praktisk og tilmelding:

Forårskurset:
15. - 19. april 2024 på LO-Skolen.

 

Efterårskurset:

4. - 8. november 2024 på Langsøhus i Silkeborg.

 

Du kan tilmelde dig et af holdene ved at skrive til kursus@lfs.dk senest seks uger før kursets start.