Superhelt

Løntræf september 2022

Kom med på løntræffet og diskuter OK24 og meget mere.

Kære Tillidsrepræsentant

Kom med på Løntræf 2022! 

Det er gået tilbage for ligheden i Danmark. Også i forhold til lønnen, så det er dem der tjener mest der også stiger mest. Det er nu vi skal gøre noget, inden udviklingen for alvor forandrer Danmark. 

Du og 2000 andre tillidsrepræsentanter og FOA-afdelingsfolk inviteres til 2 dages løntræf d. 6.-7. september 2022 i Messe C i Fredericia. Til løntræffet inviteres TR og FTR på offentlig overenskomst. 
Din deltagelse på træffet er særlig vigtig, da løntræffet er en vigtig brik i vores fælles forberedende arbejde frem mod overenskomstforhandlingerne i 2024 (OK-24). 

Hvad skal der ske på løntræffet? 

På løntræffet kommer vi hele vejen rundt om løn: 
Vi sætter fokus på hvordan fagene i den offentlige sektor værdisættes, hvordan lønnen dannes, hvad der skal til for at vi får den rigtige løn og hvordan vi holder øje med at den udbetalte løn også er den korrekte. Undervejs er der fokus på de lønopgaver du og LFS samarbejder om. Bl.a. indsamling af krav til overenskomsten, lokale lønforhandlinger og tjek af lønsedler. 
Sammen skal vi lægge en plan for hvad der skal ske efter træffet – både når det gælder de opgaver du og din afdeling løser og vores fælles opgaver frem mod OK-24. 

Inden vi skal afsted

Du og de øvrige deltagere fra LFS skal sammen forberede jer inden træffet. Bl.a. i forbindelse med FOAs lønkampagne, som starter 1. marts. 2022. Mere information, materialer og nyheder om programmet følger.

Så duk dig ikke - duk op!

Praktisk information:

Her får du information om tilmelding til det kommende løntræf d. 6-7. september 2022. 

Tilmelding:

Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. april 2022. Du tilmelder dig ved at skrive til kursus@lfs.dk
Det er efter først til mølle-princippet. Vi gør dog opmærksom på, at der skal være TR’ere fra Almen, Special og Dagplejeområdet i LFS repræsenteret på løntræffet. Derfor kan det ikke udelukkes vi må udvælge nogle TR’ere fra de enkelte områder. 

I forhold til overnatning:

Vi bliver op til 135 deltagere fra LFS.

Vi skal overnatte i enekabiner i beboelsesvogne og i én mands glampingtelte.

I LFS planlægger vi to møder som forberedelse til løntræffet, ét i juni og ét i august. Datoer for disse møder kommer hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb. Her vil i også blive præsenteret for det endelig program.

I forhold til forplejning
Du bedes angive, om der er særlige hensyn til mad, f.eks. at der foretrækkes vegetarkost.

LFS sørger for bustransport d. 6.9.22, hvor bussen kører fra Hovedbanegården til Messe ca. kl. 06:30. Vi kører hjem igen d. 7.9.22 ca. kl. 15.30. Præcise tidspunkter kommer senere.

Tjenestefrihed:

Tillidsrepræsentanter ansat i Københavns/Frederiksbergs kommune har i forbindelse med TR-aktiviteter/uddannelse ret til tjenestefri med løn jf. § 16. i bestemmelser for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter udenfor København/Frederiksberg har ligeledes retten til tjenestefri, men her dækkes lønudgifterne af Akut-midlerne jf. § 15 i bestemmelser for tillidsrepræsentanter (læs evt. mere om bestemmelserne både i og udenfor København/Frederiksberg i MED-aftalen 2013).  

Vi glæder os til at vi sammen skal slå et slag for ligheden!

Med venlig hilsen
LFS og FOA