AMR-grundkursus

FOAs Faglige AMR-Grunduddannelser 2024

AMR, grunduddannelse, faglig, arbejdsmiljø

FOAs faglige AMR-uddannelse
​​​K​urset er for AMR, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Deltagerne arbejder videre med de emner, de fik præsenteret på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det er ingen forudsætning, at deltagerne har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men vi anbefaler, at de har det. Derudover er der fokus på, hvordan FOA kan støtte AMR i udvikling af arbejdsmiljøet på AMRs arbejdsplads.

Uddannelsen understøtter kompetenceudvikling i forhold til AMR-opgaverne , og den tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som AMRs arbejdsplads står midt i eller overfor.

FOAs faglige AMR-uddannelse lægger vægt på at gøre AMR til en inspirerende samarbejdspartner, så kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen sikres og bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.


Indhold
AMRs rolle og samarbejdet med tillidsrepræsentant og leder
APV og den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet
APV og sygefravær
Arbejdspladsens MED aftale og struktur
Psykisk arbejdsmiljø
arbejdsbetinget stress
vold og trusler
alenearbejde
Muskel- og skeletbesvær (MSB)
Arbejdsskader forebyggelse og anmeldelse
Lovgivning og aftaler
Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger
AMRs synlighed på arbejdspladsen
AMRs muligheder for kompetenceudvikling

Udbytte
Efter kurset forventes det at AMR kan:

styrke arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen både operationelt og strategisk
afdække potentielle og aktuelle arbejdsmiljøproblemer, søge viden og iværksætte handlinger
indgå i processer og arbejde problemløsende og værdiskabende i samarbejdet med leder, tillidsrepræsentant og i MED - AMO/SU
anvende værktøjer til at udvikle relationer og samarbejdsprocesser
anvende teoretiske begreber til at forstå, beskrive og udvikle sin praksis som AMR

Kurser i 2024

Første hold:

Modul 1: 29.-31. januar 2024.

Modul 2: 4.-5. marts 2024.

Hos: FOA KLS, Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby

 

Andet hold:

Modul 1: 27.-29. maj 2024.

Modul 2: 17.-18. juni 2024.

Hos: FOA KLS, Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby

 

Tredje hold:

Modul 1: 18.-20. november 2024.

Modul 2: 9.-10. december 2024.

Hos: FOA KLS, Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby


Tilmelding:
 
Skriv til kursus@lfs.dk  senest seks uger før kurset start og angiv hvilket hold du ønsker at deltage på. Så behandler vi din ansøgning til holdet og du hører nærmere.