Generalforsamling

Den Danske Model 2024

Organisering, arbejdsmarked, Den danske model.

Den danske model
​​​Den danske m​odel og demokratiet er altid under udvikling – hvilken form har den lige nu?

Hvordan kan fagbevægelsen i højere grad medvirke til at udvikle Den danske model og demokratiet, påvirke beslutningstagerne og få indflydelse på arbejdspladsernes udvikling?

Hvad betyder Den danske model i en globaliseret verden?

Hvordan hænger Den danske model, medlemsorganisering og indflydelse på arbejdspladserne sammen?

Hvordan fastholdes Den danske model på arbejdspladserne, og hvad betyder den for din rolle som tillidsvalgt i forhold til organisering af og dialog med kolleger og relationen til ledelsen?

Tilmelding og praktisk: 

Kurset finder sted på LO-Skolen i Helsingør og du kan tilmelde dig ved at skrive til Kursus@lfs.dk senest seks uger før kursets start.

Kurset varighed:
21-23. maj 2024 (med overnatning).