Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Tjek af kollegas ansættelseskontrakt

Se hvad du skal være særlig opmærksom på, når du tjekker en ny kollegas ansættelseskontrakt.

Du kan se kravene til, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde på siden Krav til ansættelseskontrakt

Som TR er der dog nogle punkter, det er en god idé at være særlig opmærksom på, når du tjekker ansættelseskontrakten for en ny kollega.

 

Vær især opmærksom på:

 • Hvem står som arbejdsgiver?

  Arbejdsgiveren skal fremgå. Det er vigtigt at vide, hvor man skal gøre sin indflydelse gældende. Derudover skal du være opmærksom på, at arbejdsstedets beliggenhed er angivet, og om det er er en fast adresse, eller om det er angivet, at kollegaen er beskæftiget på forskellige adresser. Det er vigtigt for kollegaens vilkår og for, om en fremtidig ændring af beskæftigelsessted vil være en vilkårsændring.

   

 • Er der overensstemmelse mellem jobbeskrivelsen og det, den ansatte laver?

  Det er vigtigt at få skrevet ned, hvilke opgaver og funktioner den pågældende har.

  Passer det med den stillingsbetegnelse og med de individuelle aftaler, der er lavet med lederen?

  Hvis man får et nyt ansættelsesbrev på grund af væsentlige vilkårsændringer, og ovenstående ikke er tilfældet, skal du sikre, at der bliver gjort indsigelser.

  Vent med at skrive under og få hjælp af lokalafdelingen.

   

 • Er der overensstemmelse med den arbejdstid, der står i ansættelsesbrevet, og den reelle arbejdstid for den ansatte?

  Har du kolleger på nedsat tid, som arbejder flere timer, end de er ansat på?

  Det er vigtigt at være opmærksom på, fordi løn under sygdom, barsel og ferie bliver udbetalt i forhold til, hvad der står i ansættelsesbrevet.

   

 • Har den ansatte nogle individuelle vilkår, som skal fremgå af det nye ansættelsesbrev?

  Vær opmærksom på, hvis nogle af dine kolleger har individuelle vilkår.

  Generelt skal alle individuelle aftaler være skriftlige.

  Enten skal de fremgå af ansættelsesbrevet eller i et tillæg til ansættelsesbrevet.

  Det er altid vigtigt at få nedskrevet eventuelle mundtlige aftaler, så de kan komme med, hvis der skal laves nye ansættelsesbreve.