Udlicitering

Hvis din arbejdsgiver ønsker at udlicitere eller sælge din arbejdsplads til en anden arbejdsgiver, har du sikkert spørgsmål som: Beholder jeg mit arbejde? Mine kollegaer? Og hvad med min løn og mine vilkår? En udlicitering eller overdragelse
er en langstrakt proces, der ofte forhandles, udbydes og overdrages over et halvt år eller mere. Lige fra indledende forhandlinger, udbud og til
overdragelse er FOA via dine tillidsvalgte inddraget i processen. Savner du information om, hvad der sker, så spørg din tillidsvalgte eller din lokale FOA-fagforening. De tillidsvalgte har krav på løbende informationer.

6 gode råd

1
Gælder virksomheds-overdragelsesloven i dit tilfælde?
Hvis den gør, fortsætter alle dine løn- og arbejdsvilkår uændret mindst overenskomstperioden ud.
2
Få særlige aftaler på skrift
Har du særlige aftaler med din nuværende arbejdsgiver, så få dem på skrift, eller sig det til din tillidsrepræsentant, så de tages med i forhandlingerne.
3
Sig aldrig op uden at tale med FOA
Hvis du ikke vil med over i den nye virksomhed, så tal altid med din lokale FOA-fagforening, inden du selv siger op.
4
Du beholder din anciennitet
Når du virksomhedsoverdrages, er din anciennitet den samme hos din ny som hos din tidligere arbejdsgiver. Du skal altså ikke aftale ny prøvetid eller nye opsigelsesvarsler.
5
Spørg, hvis du føler dig usikker
Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er bekymret for, om din nye arbejdsplads lever op til lovede kvalitetskrav.
6
Tjek, hvor meget du må sige offentligt
Du har samme pligt til loyalitet og tavshed som før – så tjek med din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan du må ytre dig.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Genkend en udlicitering før den sker
2
Få indflydelse på udbudsmaterialet
3
Vær med til at sikre kollegernes vilkår
4
Følg op på aftalen