Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Lønberegner - KA Pleje

Hvis du har overenskomst under KA Pleje, kan du som TR bruge dette værktøj, hvis du skal hjælpe en kollega med at tjekke hendes løn og/eller lønudbetalinger.

Lønberegneren - KA Pleje er et værktøj, du som TR kan bruge til at tjekke, om dine månedslønnede kollegaer får udbetalt den korrekte overenskomstmæssige løn.

Når du bruger lønberegneren, er det vigtigt at tage udgangspunkt i både jeres overenskomst, din kollegas ansættelseskontrakt, lønsedler samt eventuelle yderligere relevante oplysninger fra din kollega.

Det vigtigt at tjekke, at anciennitetsdatoen på lønsedlen stemmer overens med den reelle ansættelsesdato. Hvis din kollega eksempelvis har været ansat som timelønnet, inden hun eller han overgik til månedslønsbestemmelsen, der er det væsentligt for eksempelvis anciennitetstillægget.

Lønberegner - KA Pleje

Vejledning til lønberegneren