Din løn når du er ansat i social- og sundhedssektoren

Er du fx social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så afhænger din løn af overenskomsten og hvad der ellers er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver.

Brug lønmagasinet til at se løntrin for din faggruppe eller se hvilke lønstigninger, der gælder for dig i den aktuelle overenskomstperiode (april 2024 til marts 2026).

Social-sundhed: Alt om din løn

Lønmagasinet for SOSU-personale

I FOAs lønmagasiner kan du se hvad din løn er på de forskellige løntrin og få overblik over forskellige typer af tillæg.

Løn: Social- og sundhedsassistent

Så meget stiger lønnen for:

Løn: Social- og sundhedshjælper

Så meget stiger lønnen for:

Løn: Portør

Så meget stiger lønnen for:

Løn: Handicaphjælper / handicapledsager

Så meget stiger lønnen for:

Øvrige faggrupper

Så meget stiger lønnen for:

Nyt job? Ny arbejdsgiver? Nye kompetencer?

Der er mange situationer, hvor din løn ændrer sig. FOA hjælper og giver vejledning i, hvor du skal være særlig opmærksom.

Løn for elever i social- og sundhedsfag

Din elevløn som social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller neurofysiologiassistent afhænger bl.a. af hvor langt du er nået i din uddannelse.

Vægtikon

Forstå begreberne i lønsammensætningen

Din løn kan være sammensat på forskellig vis. Det afhænger af, hvilken overenskomst eller aftale du er omfattet af.

Bliv medlem af FOA

FOA er eksperter på netop din løn og tillæg, da vi forhandler din overenskomst. Men vi ved også, at hver anden oplever fejl på lønsedlen. Meld dig ind i dag og få et personligt løntjek, så vi sikrer, at du får den rigtige løn.

FOA-medlem