Særligt til tillidsvalgte

Pension

Du har ret til at få indbetalt til en såkaldt arbejdsmarkedspension, når du er fastansat med månedsløn. Pensionen indbetales som en procentdel af din løn. 
 • Procentsatsen, som din pension indbetales efter, kan du slå op i din overenskomst.
 • Tjek på din lønseddel, at procentsatsen er rigtig. 
 • Hvis du har en såkaldt fritvalgsordning i din overenskomst og vælger at få en del af din løn indbetalt til pension oveni, fremgår denne del for sig selv på din lønseddel. 

Har du ret til pensionsindbetalinger fra første dag? 

 • Du skal have haft fast arbejde i en periode og være over en bestemt alder, typisk 21, for at have ret til indbetaling af pension. Perioden med fast arbejde forud for indbetalinger og alder kan du se i din overenskomst. Det kaldes karensbestemmelser.
 • Du skal kun opfylde karensbestemmelserne én gang. 
 • Hvis du én gang er blevet omfattet en overenskomsts pensionsordning, skal du have pensionsindbetalinger, uanset om du er på månedsløn eller timeløn.
 • Hvis du som ufaglært skifter job fra én fast stilling til en anden på en anden overenskomst, skal du heller ikke have såkaldt karens igen, hvis du i dit tidligere job fik indbetalt pension. Hold øje med, at du får udbetalt pension fra første dag i dit nye job.
 • Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du mener, at der er fejl i indbetalingen til din pension.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Pension beregnes som en procentdel af din grundløn. Hvis du får kvalifikationsløn og funktionsløn får du også beregnet pension heraf.
  • I visse overenskomster får du også pension af dine arbejdstidsbestemte tillæg. Tjek din overenskomst. 
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Du har normalt ret til pension, når du har været ansat i 4 – 10 måneder i virksomheden, og er fyldt 18 eller 21 år. Det afhænger af din overenskomst.
  • Hvis du kommer fra en ansættelse, hvor du i forvejen har en arbejdsmarkedspension, indtræder du i pensionsordningen fra ansættelsens start. Der må dog ikke være mere end et år imellem de to ansættelser.
  • Pension beregnes som en procentdel af din grundløn. Anciennitetstillæg, kvalifikationsløn og funktionsløn får du også beregnet pension af.
  • Som ansat med privat overenskomst får du også altid beregnet pension af dine tillæg.
  • Det fremgår af din overenskomst, hvor meget din arbejdsgiver indbetaler til din pension. Skal du selv betale en del af pensionsbidraget, bliver det trukket i din løn.