Der opstår desværre tit fejl på lønsedlen. Få et løntjek

Tjek din løn

Omkring halvdelen af alle FOA-medlemmer oplever på et tidspunkt fejl i lønudbetalingen. Så fejl sker desværre tit. Få din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening til at tjekke din lønseddel, hvis du ikke er sikker på, at du får udbetalt den løn, du har krav på. Det kan være en god ide at få et løntjek jævnligt.

Husk!

1
Læs dine lønsedler
Hold især øje med tillæg, pensionsindbetalinger, erfaringsdato, timetal og stillingsbetegnelse. Der sker ofte fejl.
2
Før din egen kalender
Du kan lettere tjekke de timesedler eller arbejdstidsopgørelser, din løn bliver udbetalt efter, hvis du også selv noterer, hvornår du faktisk har arbejdet.
3
Gem dine vagtplaner og timesedler
Lad være med at smide vagtplaner og timesedler ud. Du har ret til efterbetaling i op til ti år, hvis der opdages fejl.
4
Få et gratis løntjek
Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du vil have et løntjek. Medbring i første omgang din seneste lønseddel.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Grundløn

  Din grundløn får du for det, man forventer af en nyuddannet.
 • Funktionsløn

  Du kan få såkaldt funktionsløn, hvis du pålægges opgaver og ansvar udover det, man normalt forventer af en medarbejder i samme jobtype som dig på din arbejdsplads.
 • Kvalifikationsløn

  Du har ret til kvalifikationsløn for erfaring eller anciennitet i jobbet. Derudover kan du få eller forhandle dig til kvalifikationsløn for kompetencer, du har tilegnet dig for eksempel gennem kurser og uddannelse.
 • Tillæg i forbindelse med ændringer i vagtplanen

  Hvis din arbejdsgiver ikke overholder frister for ændringer i vagtplanen, kan du have du ret til tillæg.

  • Du kan slå aftalte tillæg op i din overenskomst eller i Lønmagasinet.

 • Erfaringsdato eller anciennitetsdato

  Det er din erfaringsdato eller anciennitet, der afgør, hvornår du er berettiget til kvalifikationsløn, der udbetales på baggrund af din erfaring eller anciennitet. Derfor risikerer du at gå glip af den kvalifikationsløn, du er berettiget til, hvis der er fejl.
 • Pension

  Du har ret til at få indbetalt til pension, når du er fastansat med månedsløn. Hvis du er timelønsansat, gælder der særlige regler. Pensionen indbetales som en procentdel af din løn.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Løn som elev

  Din overenskomstfastsatte løn afhænger af, om du er elev eller voksenelev.

  • Elevløn består udelukkende af en grundløn, der stiger efter det første år under uddannelse.
  • Løn for voksenelever er som udgangspunkt din overenskomsts grundløn plus et eventuelt grundlønstillæg.
  • Du har ikke pligt til at påtage dig overarbejde, og der er faste regler for, hvor meget du må arbejde på skæve tidspunkter.
  • Betaling for arbejde på skæve tidspunkter er inkluderet i elevlønnen, derfor får du som udgangspunkt ingen, men du kan bede om en forhandling af individuelle tillæg. Spørg din tillidsrepræsentant på praktikstedet.
  • Du kan se din elevløn eller voksenelevløn i kroner og ører i din overenskomst. Er du elev i en privat virksomhed følger du KL’s elevlønninger.

 • Løn under ferie

  Hvis du er fastansat på månedsløn, får du løn eller feriegodtgørelse under ferien. Hvis du har ret til ferie med løn, har du ret til dine sædvanlige tillæg under ferie. Hvis du er timelønnet, får du feriegodtgørelse via dit feriekort. Er du ny i jobbet, afhænger lønnen under ferie af, hvad du har optjent året før. Du kan altid få FOA til at tjekke din lønseddel, hvis du er tvivl om, du får den rigtige løn under ferie. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under ferie og feriegodtgørelse

 • Løn under sygdom

  Som fastansat eller tidsbegrænset ansat med overenskomst har du ret til løn, mens du er væk fra dit arbejde på grund af sygdom. Hvis du er timelønsansat, har du måske ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Som privatansat på timeløn har du i visse tilfælde ret til løn under sygdom. Det afhænger af din overenskomst.

  Læs mere om løn under sygdom

  Læs mere om dine rettigheder som langtidssyg

 • Løn under barsel

  Hvis du holder barsel eller forældreorlov med løn, har du også ret til alle dine sædvanlige tillæg. Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn under din barsel eller forældreorlov, tjekker vi din lønseddel for dig. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under barsel og forældreorlov

 • Løn som leder hos en offentlig arbejdsgiver

  Som leder er din løn sammensat af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn som for alle andre medarbejdere i faste stillinger. Grundlønnen er baseret på det løntrin, du indplaceres på, og den varierer i øvrigt i forhold til overenskomst og hvor i landet, du arbejder. Du kan se grundlønnen i kroner og ører i din overenskomst eller i Lønmagasinet.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom på, hvad du kan tjekke
2
Få fat i de nødvendige oplysninger
3
Brug guiden til at gennemgå din kollegas lønseddel
4
Henvis til din lokale FOA-fagforening, hvis der er problemer
1
Vær opmærksom på, hvad du kan tjekke
2
Få fat i de nødvendige oplysninger
3
Brug guiden til at gennemgå din kollegas lønseddel
4
Henvis til din lokale FOA-fagforening, hvis der er problemer