Særligt til tillidsvalgte

Anmeldelse af erhvervssygdom pga. nedslidning - rollen som AMR

Her på siden kan du få et overblik over, hvordan man anmelder erhvervssygdom pga. nedslidning, og hvordan du som AMR kan hjælpe din kollega.

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Kilde: 
AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sådan anmelder man en erhvervssygdom

Det kan være vanskeligt at afgøre, om en sygdom skyldes faktorer i arbejdsmiljøet og dermed er en erhvervssygdom. Men lad ikke tvivlen afskære jer fra at anmelde en sygdom som erhvervsbetinget lidelse.
  
Se hvordan man anmelder en erhvervssygdom

AMR’s rolle hvis en kollega får en erhvervssygdom

  • Bed din kollega om at gå til egen læge. Lægen SKAL anmelde skaden, hvis den kan være arbejdsbetinget. Lægen skal også anmelde, selvom der kun er mistanke om sammenhæng med arbejdet og arbejdsmiljøet.
  • Fortæl din kollega at vedkommendes læge eller FOA-afdeling kan henvise til en såkaldt arbejdsmedicinsk undersøgelse på en af landets arbejdsmedicinske klinikker. Sådan en undersøgelse kan nærmere afgøre, om lidelsen/sygdommen skyldes ens arbejde.

    Se oversigt over arbejdsmedicinske klinikker 

Hav fokus på at forebygge fremtidige erhvervssygdomme

Har du en kollega, der har fået en arbejdsskade som følge af det fysiske arbejdsmiljø, så er det vigtigt, at I arbejder på at forebygge nye arbejdsskader på arbejdspladsen. Se hvad I bør gøre i første omgang:

  • Tag initiativ til at lave en forebyggelsesanalyse – dvs. en vurdering af om lignende tilfælde kan undgås.
  • Tal med ledelsen om at få igangsat forebyggelsesinitiativer på arbejdspladsen.
  • Følg op på at eventuelle igangsatte forebyggelsesinitiativer.

Hent mere hjælp og inspiration til forebyggelse af erhvervssygdomme:
Forebyggelse af arbejdsskader som følge af det fysiske arbejdsmiljø