Særligt til tillidsvalgte

APV-processens fem faser - din rolle som tillidsvalgt

En arbejdspladsvurdering indeholder en risikovurdering af alle arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen og en plan for, hvordan arbejdsmiljøproblemer forebygges og løses samt en opfølgning på, om planen virker efter hensigten. 

APV-processens fem faser

Hele APV-processen beskrives i fem faser:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø

 2. Beskrivelse og vurdering (analyse) af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær

 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan

 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Se her, hvordan I skal arbejde med de fem faser i APV-processen: 

De fem faser i APV-processen:

AMR’s rolle og opgave på arbejdspladsen

 • Formidling, formidling og formidling. Fortæl dine kolleger om hele APV-processen. Fortæl løbende om, hvilken fase I er i, og hvad I laver.

 • Fortæl dine kolleger hvad I gør med de svar, som de har givet. Det er frustrerende at bruge tid på at svare på et spørgeskema, deltage aktivt i en APV-dialog og så ikke få noget at vide.

 • Sørg for at lave to lister: én til ledelsen/MED og én til arbejdsmiljøgruppen – du hverken kan eller skal stå på mål for alle de organisatoriske problemer, som APV-kortlægningen viser.

 • Sørg for at jeres drøftelser af konsekvenserne ved APV-problemerne bliver ført til referat og fremlagt for MED.

TR’s/AMR’s opgave i MED/SU/AMO

 • Fremlæg jeres APV-handleplan for MED. Sørg for, at MED forstår, at deres godkendelse også er en godkendelse af økonomiske og personalemæssige ressourcer samt af tidsplanen.

 • Bed MED om hjælp med økonomi til at ekstern rådgivning

 • Aftal hvornår og hvordan MED løbende inddrages i APV-forløbet inkl. evalueringen.