Om jobbet som pædagogmedhjælper

Pædagogmedhjælperen arbejder i daginstitutioner – vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger.

Pædagogmedhjælperne i daginstitutioner og skolefritidsordninger deltager hyppigt i børnenes lege og i samtaler med børnene. De sætter ofte lege i gang eller står for musiske aktiviteter, fortælling og oplæsning for børnene.

Grundlæggende handler arbejdet i daginstitutionen om samværet mellem børn og voksne og det indhold, der er i samværet. Eller sagt på en anden måde: Hvad der sker, når man er sammen.

Pædagogmedhjælperne er med til at skabe en stabil, tryg og udfordrende hverdag for børnene. Det sker gennem de udfoldelsesmuligheder, pædagogmedhjælperne tilbyder børnene ude og inde, og når den enkelte pædagogmedhjælper tager aktivt del i samværet med børnegruppen og det enkelte barn.

Pædagogmedhjælperne indgår i et teamwork omkring udvikling og gennemførelse af dagtilbuddets praktiske pædagogik, samarbejdet med forældrene, bestyrelsesarbejde, forældresamtaler, arbejdsudvalg mv.