Fagets udvikling - pædagogmedhjælper

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.

Pædagogmedhjælperens fag er pædagogik. I pjecen ”Pædagogmedhjælperens roller og opgaver” kan du læse mere om pædagogmedhjælpernes arbejde, og i pjecen ”Det gode samarbejde” kan du læse mere om pædagogmedhjælpernes samarbejde med det øvrige pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Pædagogmedhjælperens roller og opgaver

Det gode samarbejde