Uddannelse - pædagogisk konsulent

Som pædagogisk konsulent kan du videreuddanne dig med den pædagogiske diplomuddannelse.

En pædagogisk diplomuddannelse er en kompetencegivende videregående uddannelse, der er normeret til 60 ECTS-point.

En pædagogisk diplomuddannelse består af i alt 6 moduler.

Efter den nye studieordning, som gælder fra juli 2011, skal du bestå 3 obligatoriske moduler og 3 valgfrie faglige moduler.

For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal mindst 2 af de valgfrie faglige moduler og afgangsprojektet være fra denne uddannelsesretning. De 2 resterende faglige moduler kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og/eller fra rækken af de fælles valgfrie moduler.

Læs mere om uddannelse:

De pædagogiske diplomuddannelser