Om jobbet - pædagogisk konsulent

De pædagogiske konsulenter er ansat i kommunerne, og deres primære opgave er at rådgive og føre tilsyn med daginstitutionerne. Konsulenterne har uddannelse som pædagog, cand. pæd. og cand. mag. i pædagogik mv.


Arbejdet er især rettet mod daginstitutionernes pædagogiske opgave, som den er formuleret i Dagtilbudsloven med særlig vægt på pædagogiske mål og indhold og de pædagogiske læreplaner.

De hyppigst forekommende opgaver for den pædagogiske konsulent er, udover at føre tilsyn, sparring og støtte til institutionslederne omkring pædagogisk indhold og udvikling. De sparrer med og støtter institutionslederne i personaleledelse, samarbejde og konfliktløsning. Til konsulenternes opgaver hører også pædagogisk rådgivning af institutionspersonalet ift. børn med særlige behov.

I forhold til den samlede kommunale indsats på forvaltningsniveau deltager de pædagogiske konsulenter i udvikling, tilrettelæggelse og organisering af uddannelsesaktiviteter. De gennemfører sagsbehandling for forvaltningsledelsen og leder projekter igangsat på politisk- og forvaltningsmæssigt initiativ. De pædagogiske konsulenter sætter også selv projekter i gang inden for området og rådgiver omkring pædagogisk ledelse.