Fagets udvikling - pædagogisk konsulent

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.

De pædagogiske konsulenters grundlæggende fag er pædagogik, men også ledelse, organisation og projektstyring hører til området. En forskningsmæssig tilgang er ligeledes ofte relevant i forbindelse med dataindsamling og pædagogisk intervention. Hertil kommer en lang række pædagogiske specialer.

FOAs Pædagogiske Udvikling Fond (PUF) støttede i 2006 en undersøgelse af de udfordringer og centrale udviklingsperspektiver, som de pædagogiske konsulenter står overfor mht. til fremtidige opgaver og rammebetingelser.