Overenskomst - pædagogisk assistent

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Dine løn- og ansættelsesvilkår fremgår af overenskomst for pædagogiske assistenter indgået mellem KL og FOA.

I daglig tale bruges ordet overenskomst om aftaler, der er indgået mellem FOA og en offentlig eller privat arbejdsgiver. Af overenskomsten fremgår hvilke løn- og arbejdsvilkår, der er gældende på dit ansættelsesområde. Det gælder fx:

  • Løn
  • Regler for arbejdstid
  • Regler for ferie
  • Sygdom
  • Opsigelsesvarsler


Overenskomsterne forhandles hvert 2. år. I mange tilfælde suppleres overenskomsten af aftaler, der er indgået mellem den lokale FOA-afdeling og den lokale arbejdsgiver.

Find din overenskomst

Som FOA-medlem kan du nemt finde de regler, der gælder for dig og læse overenskomsten i et letlæseligt sprog:

Log på og find din overenskomst

Du kan også søge råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-afdeling:

Find din afdeling