Om jobbet - pædagogisk assistent

Pædagogiske assistenter arbejder i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Pædagogiske assistenter er dygtige faglærte, der sikrer udvikling på det pædagogiske område gennem et særligt pædagogisk håndelag. En pædagogisk assistent arbejder med både børn, unge og voksne. Pædagogiske assistenter kan for eksempel arbejde her:

  • Dagpleje
  • Vuggestue
  • Børnehave
  • SFO/Skole
  • Ungdoms -og fritidsklubber
  • Dag- og botilbud
  • Aktivitetstilbud
  • Støtte-kontaktpersonordning

Pædagogiske assistenter planlægger og igangsætter aktiviteter, der understøtter udviklingen hos børn, unge og voksne. I arbejdet varetager pædagogiske assistenter også faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende.

I samarbejdet på tværs af faggrupper deltager pædagogiske assistenter professionelt, og forstår betydningen af at arbejde indenfor relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper.

I det pædagogiske arbejde identificerer pædagogiske assistenter pædagogiske mål ud fra handle - og læreplaner og anvender dem i den daglige praksis.

Pædagogiske assistenter igangsætter aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. I sin praksis anvender den pædagogiske assistent sin viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter, som understøtter målgruppens evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber.

I arbejdet med den pædagogiske målgruppe anvender den pædagogiske assistent pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling inden for rammerne for den gældende lovgivning.