Fagets udvikling - pædagogisk assistent

Pædagogiske assistenter bidrager til at løfte kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

Siden 2015 er det faglige niveau på den pædagogiske assistentuddannelse blevet højnet. Især kravene til teoretisk kunnen og praktiske færdigheder forud for elevernes praktik er blevet revideret. 

De pædagogiske assistenter har nu en særlig faglig profil indenfor: 

  • natur og udeliv
  • digital kultur
  • bevægelse og idræt 
  • sundhed i den pædagogiske praksis