Uddannelse - omsorgsmedhjælper

Det kræver ikke nogen formel uddannelse at blive omsorgsmedhjælper, men uddannelsen til pædagogisk assistent kan med stor fordel bruges i arbejdet som omsorgsmedhjælper.

Erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent kobler din praktiske erfaring som omsorgsmedhjælper med teoretisk viden om det pædagogiske arbejde.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktikophold. Er du allerede erfaren omsorgsmedhjælper, kan uddannelsen gennemføres udelukkende som et skoleophold.

Uddannelsen til pædagogisk assistent kvalificerer dig til arbejdet med børn, unge og voksne. Det kan være på dag- og døgninstitutioner for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det kan også være i dagplejen, daginstitutioner, klubber og skoler/SFO. 

En pædagogisk assistent er uddannet til at planlægge, udføre, dokumentere og evaluere aktiviteter, der understøtter læring og udvikling. En pædagogisk assistent er en pædagogisk håndværker, der bidrager med en særlig viden inden for fire faglige profilområder:

  • Natur og udeliv
  • Digital kultur
  • Bevægelse og idræt
  • Sundhed i den pædagogiske praksis
     

Læs mere om uddannelsens opbygning