Om jobbet - omsorgsmedhjælpere

Omsorgsmedhjælperne arbejder i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Omsorgsmedhjælperne løser opgaver på et højt fagligt niveau. Det er en faggruppe, der bærer et stort personligt ansvar i arbejdet. De arbejder med omsorg og støtte til mennesker, der på grund af deres handicap er ude af stand til at klare dagligdagen ved egen indsats.

Langt de fleste omsorgsmedhjælpere er beskæftiget med udviklingshæmmede voksne. De arbejder også med fysisk handicappede og psykisk handicappede voksne samt voksne senhjerneskadede.
 
Over halvdelen af omsorgsmedhjælperne arbejder i større botilbud, hvoraf de fleste også har et dagtilbud. En del omsorgsmedhjælperne arbejder i mindre bofællesskaber, private hjem eller udelukkende dagtilbud.

Omsorgsmedhjælperne har stort medansvar for arbejdet med planlægning af den daglige omsorg. De er også meget involveret i de praktiske og samværsrelaterede hverdagsopgaver med borgerne.

Omsorgsmedhjælperne lægger vægt på den nære indsats hos borgerne, og de prioriterer at yde den nødvendige omsorg i det pædagogiske arbejde. Omsorgsmedhjælpere er også aktive, når det gælder om at udvikle bostedets pædagogik, især med henblik på at skabe mulighed for, at borgerne oplever tryghed og kan kommunikere på egne betingelser