Fagets udvikling - omsorgsmedhjælpere

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.

Omsorgsmedhjælperens fag er pædagogik, og der foregår i disse år en spændende pædagogisk udvikling på og omkring bostederne for voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Aarhus Universitet har på FOAs foranledning gennemført en undersøgelse i forbindelse med et større forskningsprojekt på bo-tilbudsområdet. Undersøgelsen handler om omsorgsmedhjælpernes arbejde.

Læs om udviklingen på bostederne på:

Socialstyrelsen.dk

Forskningsrapporten om omsorgsmedhjælpernes arbejde kan hentes her:

Den daglige forskel

På baggrund af forskernes rapport har FOA udarbejdet en pjece:

Omsorgsmedhjælperen – den daglige forskel

FOA har deltaget i et arbejdsudvalg under Social-, Børne- og Integrationsministeriet om, hvordan man bør håndtere økonomi for borgere med funktionsnedsættelse i bl.a. botilbud. Der er i den forbindelse lavet vejledninger til både personale, pårørende og borgere med funktionsnedsættelse. Vejledningerne kan findes på socialstyrelsens hjemmeside:

Social- og Indenrigsministeriet: Etisk håndtering af beboermidler