Arbejdsmiljø - omsorgsmedhjælpere

Arbejdet som omsorgsmedhjælper er udfordrende og spændende, og der er også en række arbejdsmiljøforhold man skal være opmærksom på.

Kort sagt er arbejdsmiljøet de ting, der påvirker dig på dit arbejde. Man deler det typisk op i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx handle om tunge løft, forflytninger og belastende arbejdsstillinger eller om natarbejde, risiko for vold og traumatiske episoder eller hårdt arbejdspres og -tempo.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant (eller din TR eller FOA-afdeling) når du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Du skal altid forholde dig til dit arbejdsmiljø i en arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal revideres når der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser – eller som minimum hvert 3. år. Din arbejdsgiver skal altid vurdere hvad I kan gøre ved problemer der er beskrevet i APV’en.

Læs FOAs publikation om APV

Indenfor dit område kan der være problemer med dårlige arbejdsstillinger eller tunge forflytninger. Sørg for at anvende tekniske hjælpemidler som f.eks lift, og sørg for at I har procedurer for hvordan man arbejder med fx forflytninger.

På mange arbejdspladser er personalenormeringen skåret så langt ned, at weekendbemanding nærmest er blevet normen – også på hverdage. Det indebærer at arbejdspresset er blevet rigtig hårdt for dig og mange af dine kolleger. I har også natarbejde, hvor I kan opleve, at I måske kun er én nattevagt i tjeneste med beboere som kan være ganske krævende og uforudsigelige.

Hvis du har natarbejde, har du i øvrigt ret til gratis helbredstjek, og det bør du tage imod. Det er efterhånden veldokumenteret, at natarbejde kan øge risikoen for nogle kræftformer (der skal dog som udgangspunkt være tale om mange års arbejde med flere på hinanden følgende nattevagter hver uge).

I en medlemsundersøgelse fra 2014 angiver 6 ud af 10 omsorgsmedhjælpere, at de har været udsat for vold eller trusler om vold på arbejdspladsen. Det er ikke en risiko man skal acceptere i sit arbejde, og det er vigtigt at få ledelsen til at forholde sig til alenearbejde og risiko for vold.

Et andet problem, der er kendt inden for dit område er, at man ikke har nok tid til at snakke om faglighed og hvad kerneopgaven er i arbejdet. Dette kan give frustrationer og problemer i samarbejdet.