Løn

På uddannelsen får du elevløn og den bliver udbetalt pr. måned.
Din løn pr. måned i elevtiden i skemaerne er ca. angivelser

Pædagogisk assistentelev:

 

  1. år

2. år

Under 18 år

8.000 kr.

8.000 kr.

Over 18 år

10.250 kr.

11.000 kr.

Voksenelev over 25 år med 1 års relevant beskæftigelse

20.000 kr.

For mere information om din elevløn, spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA afdeling.

Find din afdeling