Om jobbet - dagplejere

Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn.

Dagplejeren passer 3-4 børn, der aldersmæssigt er mellem 6 mdr. og 3 år. Nogle dagplejere modtager gæstebørn, hvis en af dagplejekollegerne er syge, på kursus eller på ferie. Andre dagplejere afløses af gæstedagplejere eller kan tilbyde forældrene plads til deres barn i et gæstehus ved deres fravær.

Dagplejerens opgave er omsorg for hvert enkelt barn, hvor barnets trivsel og udvikling er i centrum. Rammen om dagplejerens pædagogiske arbejde med børnene er den pædagogiske læreplan, der er vedtaget for dagplejen. Børnene i dagplejen får også mulighed for at være betydningsfulde deltagere i de hjemlige aktiviteter, hvor der er god tid til at hjælpe med at lave mad, dække bord, hænge vasketøj op, bage og meget mere.

Dagplejeren får supervision af en eller flere dagplejepædagoger, der sparrer med dagplejerne omkring dagplejebørnenes trivsel og udvikling. Dagplejepædagogen fører også tilsyn med, at dagplejeren lever op til de kommunale krav og forventninger. Det er blandt andet lovgivningen på området og kommunens børne- og ungdomspolitik.

Dagplejeren sparrer også med andre dagplejere i legestuen, hvor de fleste dagplejere mødes en gang om ugen. Hver dagplejer er organiseret i en gruppe. I nogle kommuner er de organiseret i den gruppe, dagplejeren mødes med i legestuen. I andre kommuner er dagplejere organiseret i netværk på tværs af legestuegrupperne. Dér samles dagplejerne om et særligt tema, fx motorik, tosprogede børn, for tidligt fødte børn m.m.

Se mere om jobbet på FOAs særlige side om dagplejen:
www.dagplejen.dk