Fagets udvikling - dagplejere

Pædagogisk sektor har udgivet en lang række undersøgelser, bøger, plakater og publikationer, som handler om dit fag og fagets udvikling.

Under Publikationer på foa.dk er materialerne delt op i undersøgelser og andet materiale. Her kan du  finde de hæfter, pjecer og bøger, Pædagogisk sektor har udgivet.


I 2015 har sektoren udgivet:

Film der viser, hvad didaktik er i dagplejen og hæftet ”Didaktik i dagplejen – hvad er det?” Målgruppen for hæftet er både dagplejepædagoger og dagplejere.

I 2014 har sektoren udgivet:

Notatet "Vuggestue vs. Dagpleje" er kritisk gennemgang af en undersøgelse fra Aarhus Universitet, som skulle vise, at børn der har gået i dagpleje skulle klare sig dårligere i skolen end børn, der har gået i vuggestue.

Filmen ”Pædagogik i dagplejen” og hæftet ”Legestuen i dagplejen”. Målgruppen for hæftet er både dagplejepædagoger og dagplejere.

I 2013 har sektoren udgivet:

"For tidligt fødte børn i dagplejen". Målgruppen for hæftet er både dagplejepædagoger og dagplejere.

Desuden finansierede sektoren rapporten ”Dagplejen i Danmark” som er udgivet på Aarhus Universitets forlag, men som også kan hentes her på foa.dk.

I 2012 har sektoren udgivet:

Publikationen ”Inspiration til dialog om dagpleje”, som er sendt til alle landets børn- og ungepolitikere og dagtilbudschefer. Hæftet er et indspark i en debat om dagplejens fremtid, og indeholder interviews med forskere, ansatte i dagplejen og en borgmester.

Hæftet ”At være i gæstedagpleje” handler om gæstedagplejen. Er det en akilleshæl eller verdens bedste vikarsystem. Og hvordan opleves den gode gæstedagpleje af barnet? (Hæftet koster 50 kr. + porto.)

Bogen ”Små glade ben – om arbejdet med dagplejebørns motorik og sanser” skal inspirere dagplejere og dagplejepædagoger til at øge indsatsen for at udvikle dagplejebørns sanser og motorik. (Bogen koster 195 kr. + porto.)