Overenskomst - dagplejepædagoger

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Dine løn- og ansættelsesvilkår som dagplejepædagog fremgår af overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune indgået mellem KL og FOA.

Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt kan finde din overenskomst og læse den i et letlæseligt sprog.

Log på og find din overenskomst

Ikke medlem af FOA?

Hvis du ikke er medlem af FOA, men gerne vil se FOAs overenskomster, kan du finde dem her:

Gå til FOAs overenskomster