Om jobbet - dagplejepædagoger

Dagplejepædagogen skal håndtere en bred vifte af pædagogiske og administrative opgaver. Det kræver, at der er et tæt samarbejde med forældrene og den kommunale forvaltning - bl.a. sundhedsplejen, den centrale pladsanvisning og andre dagtilbud.

Dagplejepædagogen skal gennem sin rådgivning og vejledning også sikre, at dagplejerne lever op til de kommunale krav og forventninger. Herunder lovgivning på området og kommunens børne- og ungdomspolitik.

Tilsynet føres både i dagplejehjemmene og i dagplejegrupperne i legestuer. Det er også dagplejepædagogen, der yder den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen, hvis en dagplejer har et barn, der kræver en særlig indsats.

Blandt dagplejepædagogens administrative og pædagogiske opgaver er implementering af pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger. Dagplejepædagogen skal sørge for, at dette sker i dagplejen.

Dagplejepædagogen skal også koordinere og sikre et fagligt fællesskab mellem dagplejerne i gruppen og i legestuerne. I mange kommuner er det dagplejepædagogens opgave at sørge for, at dagplejerne har de nødvendige hjælpemidler som fx barnevogne, høje stole, kravlegårde og legetøj.

I hæftet "Dagplejepædagogens rolle", der findes under Publikationer på foa.dk, og som koster 50 kr., kan du læse om dagplejepædagogens vigtige arbejde med at binde hverdagen sammen for forældre, dagplejere og forvaltning.

Alle FOAs udgivelser til dagplejen har både dagplejere og dagplejepædagoger som målgruppe. I nogle af dem er dagplejepædagogens rolle præciseret, som fx i hæftet ”Didaktik i Dagplejen – hvad er det?” fra 2015.

Læs mere i FOAs to publikationer om jobbet som dagplejepædagog:
Dagplejepædagogens rolle