Arbejdsmiljø - dagplejepædagoger

Arbejdet som dagplejepædagog er udfordrende og spændende, og der er en række arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom på.

Kort sagt er arbejdsmiljøet de ting, der påvirker dig på dit arbejde. Man deler det typisk op i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx handle om belastende arbejdsstillinger. Det kan også handle om at arbejde uden faglig sparring i hverdagen, stort arbejdspres eller samarbejdsproblemer med kolleger.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant (eller din TR eller FOA-afdeling) når du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Du skal altid forholde dig til dit arbejdsmiljø i en arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal revideres når der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser – eller som minimum hvert 3. år. Din arbejdsgiver skal altid vurdere hvad I kan gøre ved problemer der er beskrevet i APV’en.

Læs FOAs publikation om APV

Dagplejeområdet har, lige siden kommunalreformen, været ramt af mange besparelser – dette vil altid give udfordringer i arbejdsmiljøet. Særligt det psykiske arbejdsmiljø er blevet udfordret - mange oplever at arbejdspresset er blevet øget ganske betydeligt. FOA har spurgt en række tilfældigt udvalgte dagplejepædagoger og ca. halvdelen oplever mindst 1-2 gange om måneden en følelse af: psykisk træthed, irritation, glemsomhed og koncentrationsbesvær pga. stress. De adspurgte oplever med andre ord en ret hård belastning.

Den enkelte dagplejeplejepædagog arbejder meget for sig selv, og den daglige og faglige sparring er væk. Skal man tale med de andre kolleger, skal der aftales mødetidspunkter osv. Man har meget kørsel, tilbringer meget tid i bilen og holder måske også sine pauser i bilen.

At arbejde uden faglig sparring i hverdagen eller samarbejdsproblemer med ledelse, kolleger, dagplejere eller forældre, er et kendt arbejdsmiljøproblem for dagplejepædagogen.

Du kan evt. imødegå dette ved at danne et netværk - måske både inden for og uden for kommunen. Et netværk, der bliver ordentligt organiseret, kan give dig et godt fagligt med- og modspil og den daglige sparring, du måske mangler.

Læs om netværk for alenearbejdere på Branchearbejdsmiljørådenes hjemmeside