Temadag for dagplejeledere 2013

Hvordan synliggør vi dagplejen som et moderne dagtilbud

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9759-13-00-07
Tid: til
Sted: Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Målgruppe: Der er tale om en åben konference, hvor både dagplejeledere, der er medlem af FOA, og andre dagplejeledere på dagtilbudsområdet er indbudt til at deltage
Pris: 800 kr - bindende tilmelding

Dagplejens velfærdsydelse leveres af en moderne organisation, som udvikler sig og sætter dagsorden, og som samtidigt er et fleksibelt tilbud, der har børneperspektivet i centrum.

Det har ført til stigende anerkendelse af dagplejens indsats hos politikere, de pædagogiske forskere og ikke mindst hos forældre og børn – alle dem der lærer dagplejen at kende. Det giver potentiale til udvikling.

Download program

Hvis du får plads på temadagen, får du efter tilmeldingsfristen besked pr. e-mail, og der vil blive fremsendt en opkrævning.

Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt Jan Simon Petersen jasp@foa.dk
Har du spørgsmål vedrørende tilmelding kontakt Jane Jensen jn001@foa.dk