Temadag for dagplejeledere

Temadag for dagplejeledere 2013 havde fokus på, hvordan dagplejen kan synliggøres som et moderne dagtilbud

Dagplejens velfærdsydelse leveres af en moderne organisation, som udvikler sig og sætter dagsorden, og som samtidigt er et fleksibelt tilbud, der har børneperspektivet i centrum.

Det har ført til stigende anerkendelse af dagplejens indsats hos politikere, de pædagogiske forskere og ikke mindst hos forældre og børn – alle dem der lærer dagplejen at kende. Det giver potentiale til udvikling.