Temadag for ledere og souschefer i dagplejen

Den 26. januar 2010 var 100 dagplejeledere og souschefer samlet til en temadag, hvor der blev sat fokus på ledelse og organisation i dagplejen.

Dagplejen er under stadig forandring, og der opstår nye ordninger og mange nye udfordringer for ledere i dagplejen.

På temadagen blev der taget udgangspunkt i de helt konkrete udfordringer, som en landsdækkende undersøgelse af ledelsesforholdene i dagplejen januar 2010 har vist. Undersøgelsen er lavet af Pædagogisk Sektor og Kampagne og Analyse.

Proceskonsulent Jaqueline Amholt sørgede for at engagere og aktivere deltagerne dagen igennem i et procesarbejde om de aktuelle og konkrete udfordringer, som dagplejelederne og souscheferne oplever i deres hverdag.

Formålet med temadag var at finde muligheder og inspiration til den ledelsesindsats, der skal til for at fremtidssikre og udvikle kvaliteten i dagplejen og sikre dagplejens fremtid. 
De mange muligheder og ideer som fremkom i procesarbejdet vil blive udgivet i et inspirationshæfte.