Pædagogiske Konsulenters landskonference 2014

På de pædagogiske konsulenters landskonference 2014, der blev afholdt i dagene 7.-8. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand, deltog 75 veloplagte pædagogiske konsulenter fra hele landet. Konferencens tema var: Konsulenter på vej

Første dag mødte vi Specialkonsulent Pauline Ansel-Henry fra undervisningsministeriet. Hendes indlæg hed: Daginstitutionens rolle, som en del af et uddannelsessystem, hvor alle skal med.

Om eftermiddagen hilste vi først på John Benedicto Krejsler fra Århus Universitet. Han talte om "Kampen om daginstitutionen… mellem policy og evidens".

Senere samme dag fortalte Sundhedsinnovator Peter Thybo om "Sundhedsfremme og empowerment i hverdagen".

Malene Schmidt Mortensen og Pia Vinther Dyrby fra Danmarks Evalueringsinstitut sluttede dagen af med at fortælle om tidsskriftet Bakspejlet og forskning og ny viden på dagtilbudsområdet.

Næste morgen hørte vi om "Forældres perspektiv på samarbejde der virker i dagtilbud". Oplægget blev holdt af Suzanne Krogh fra konsulentfirmaet Lifelab.

Dil Bach og Søren Christensen fra Århus Universitet tale om "Afskolificering af børnehaven i Singapore".

Konferencen sluttede af med et oplæg fra Eva Gulløv fra Århus Universitet om "Civiliserende institutioner – om idealer og distinktioner i opdragelse".
 

Vi ses til næste år den 7.–8. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand.