Pædagogiske Konsulenters landskonference 2013

På de pædagogiske konsulenters landskonference 2013, der blev afholdt i dagene 10.-11. april 2013 på Hotel Nyborgs Strand, deltog 94 veloplagte pædagogiske konsulenter fra hele landet. Konferencens tema var: Pædagogik – Kreativitet – Fællesskab

Første dag mødte vi Stig Brostrøm, Professor (DPU) – Århus Universitet. Hans indlæg hed: Fra en nødvendig pædagogik til en børnehavedidaktik i fremtiden. 

Om eftermiddagen hilste vi først på Lars Geer Hammershøj, Lektor (DPU) Århus Universitet. Han fortalte om: Kreativitet og sanselige kræfter. Så havde vi besøg af Lene Tanggård, Professor fra Aalborg Universitet.  Hendes oplæg hed: Kreativitet skal stimuleres. Hun mener, at romantiske forestillinger om børns legende væsen kan stå i vejen for, at man arbejder seriøst med kreativitet.

Næste morgen fortalte forfatteren Erling Jepsen om, at Barndommen vender tilbage. Vrede er en af de syv dødssynder, men spørger man Erling Jepsen, burde det være en dødssynd ikke at vise sin vrede. 

Niels Åkerstrøm Andersen Professor – CBS talte om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg. Det handler om ledelse i en organisation, når alting er under forandring.

Konferencen sluttede med et indlæg fra Søren Langager, lektor ved Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Århus Universitet. Han fortalte i sit indlæg: Diagnosens magt - De næstyderste – Diagnosebørnene og de andre anderledes børn om at interessen for at få stillet en diagnose er voksende og om konsekvenserne af denne udvikling.

Vi ses til næste år den 7.–8. maj 2014 på Hotel Nyborg Strand.