Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

På de pædagogiske konsulenters landskonference 2012, der blev afviklet i dagene 18 – 19 april på Hotel Nyborg Strand, deltog 100 pædagogiske konsulenter fra hele landet. Konferencens tema var "Barndom – Lærdom"

Første dag mødte vi Anja Stanek, Lektor på RUC, der talte om hvordan børn etablerer fælleskaber, hvordan udvikler børnefællesskaberne sig og hvad betyder børnefællesskaberne når børnene bevæger sig fra børnehaven ind i skolen. 

Anne Kjær Olsen, områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut, talte om evaluering af leg – Kan man det? Er leg som ikke er voksen initieret, noget man kan evaluere – Leg har jo ikke noget mål, i hvert fald hvis man spørger børnene. 

Arno Victor Nielsen, Filosof, talte om vejen tilbage til barndommen. Barndommen blev stjålet fra os i 2007. I 2011 stjal de alderdommen. Ungdommen skar man bort med SU-klippekort og andre straffeforanstaltninger.

På dag 2 kom Steen Nepper Larsen, Lektor ved Gnossis – Sind og Tænkning ved Århus universitet, talte om at evidenstankegangen breder sig – også i daginstitutionerne. Det sker fordi væsentlige og magtfulde interessenter ønsker at automatisere beslutningsprocesser og at spare tid og penge.

Anders Skriver Jensen, Ph.d.-stipendiat ved Århus universitet, talte om sproghistorier, der har vist sig at være et brugbart værktøj på tværs af børnehave, SFO og Indskoling.

Maja Plum, Ph.d.- i pædagogik ved Københavns Universitet, talte om grænsearbejdet i læringens blinde øje og om, at den ”faglige pædagog” der sikrer, at børnene hele tiden er i gang med en systematisk læreproces i dag bliver værdsat højere, end ”pædagogen af hjertet” den, mange vil forbinde med tryghed, nærvær og omsorg. 

Til højre kan du hente nogle af de powerpoints der blev vist på konferencen