PUF-konference: Ord og billeder

Den 10. februar 2010 holdt FOA og FOAs Pædagogiske Udviklings Fond konference om fritidspædagogik

På konferencen "Ord og billeder - fritidspædagogikkens bidrag til børns hverdag" blev de 70 deltagere præsenteret for to forskningsprojekter, der var støttet af fonden. De to projekter "Ord og billeder på fritidspædagogikken" og "Fritidspædagogikkens bidrag til børns hverdagsliv" blev præsenteret i workshops om eftermiddagen.
 
Herudover var der to andre workshops med projekter, der var støttet af Pædagogisk sektor i FOA, nemlig "Børns perspektiv på hverdagslivet i fritidshjem, KKFO og skole" og "Bemandede legepladser en god ide". Disse to projekter blev ligeledes præsenteret i workshops om eftermiddagen.
 

Forinden havde Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor i FOA, sat projekterne i perspektiv gennem en omtale af det pres, som fritidspædagogikken og børns kreative udvikling er udsat for i skolen, blandt andet gennem forslag til udvidelse af undervisningstiden til 7 timer dagligt helt ned i børnehaveklassen.

 
Herudover præsentererede Søren Langager fra DPU sit oplæg om den glidebane væk fra det kreative og det sociale indhold i skolen med mere tvang, stigmatisering og faglighed til følge - stik imod OECDs anbefalinger.
Formiddagen afsluttedes med et oplæg fra Skive kommune om, hvordan undervisningsassistenter kan løse nødvendige opgaver i folkeskolen.
 
Det blev en god inspirerende dag, med fokus på fritidspædagogikkens opgave. Der deltog 70 pædagogmedhjælpere, pædagoger og pædagogiske konsulenter i konferencen, der blev afviklet i Ingeniørforeningens mødecenter i København.