Kvalitet i dagplejen 2013

Den 13.-14. maj 2013 blev landskonferencen Kvalitet i dagplejen afholdt. Årets program bød blandt andet på spændende workshops, ministerbesøg, ny forskning og debat om uddannelse.

Landskonferencen ”Kvalitet i dagplejen” 2013 bød på ny forskning i dagplejen af forsker Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet. Den nye forskning viser, at der er pædagogisk kvalitet i dagplejen, men at kvaliteten ikke er lige stor i alle dagplejer.

Rapporten peger på en række indsatsområder i forhold til at udvikle kvaliteten i dagplejen, der hvor der er brug for en særlig indsats.

Årets konferencen bød også på oplæg om, hvordan man bør arbejde med børnenes motorik i dagplejen, hvilken opgave dagplejen står overfor med for tidligt fødte børn, hvorfor nogle nye børn i dagpleje græder for længe, hvorfor dagplejere skal uddannes og dagplejepædagoger videreuddannes og om decentral kontra centralt ledet dagpleje.