Materialer - Landskonference 2008

Kvalitet i dagplejen

Relationer der rykker - om relationskompetence
Anne Linder, psykolog, forfatter, oplægsholder og proceskonsulent.
Noget af det vigtigste børn lærer i dagplejen, er, hvilken værdi, de har - både for sig selv og andre mennesker. Derfor er glæden, anerkendelsen og relationerne centrale elementer i den gode dagplejepædagogik.
Oplægget præsenterer erfaringerne fra Vordingborg kommune, hvor dagplejerne udvikler et fælles fagsprog for det gode samspil.

Se oplægget

Socialt udsatte børn i dagplejen
Bente Jensen, lektor, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Bente Jensen præsenterer sit forskningsprojekt vedrørende socialt udsatte børn i dagplejen. Tror dagplejepædagogerne og dagplejerne på, at de kan gøre en forskel for de udsatte børn?
Og hvilke barrierer ser de i forhold til at gøre den bedst mulige indsats?

Se oplægget

De 0-3 åriges sproglige udvikling
Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet.
Hvordan lærer børn at tale og forstå sprog? Det er der forsket i på Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet. Dorthe Bleses fortæller om forskningen og om de observationer, der er gjort af børns sprog i dagplejen.

Se oplægget

Børn med særlige behov i dagplejen
John Andersen, cand. psych., Udviklingsforum.
På landskonferencen i 2007 præsenterede John Andersen hæfterne "Bekymringsbørn" og "Det trygge og utrygge barn". I år præsenterer John to nye hæfter i samme serie, nemlig "Børns sprog 0-3 år" og "Børn med kontaktproblemer".

Se oplægget

Hvordan er dialogen med forældrene?
Bo Ertmann, forskningschef, Teori og Metodecentret.
Pædagogisk sektor har sat forskning i gang, der skal fortælle os, hvor konflikterne mellem forældrene og personalet i dagtilbuddene 0-6 år opstår, og hvor omfangsrige de er.

Se oplægget

Forklaringer eller undskyldninger?
Margrethe Brun Hansen.
Der findes mange forklaringer på, hvorfor der opstår konflikter mellem forældre og personalet i daginstitutionerne og i dagplejen - og så findes der undskyldninger.

Se oplægget

Dagplejere søges
Nicoline Olesen, direktør, Reklamebureauet Os.
Rigtigt mange kommuner har svært ved at rekruttere dagplejere.
Skal man vælge streamers på busserne, radiospots eller gøre noget mere ud af annoncerne - og hvem er målgruppen? Nicoline Olesen fortæller om den rekrutteringskampagne som FOA har fået lavet til kommunerne. Gjorde kampagnen en forskel?


Se oplægget