Kvalitet i dagplejen 2017

På landskonferencen var der i år særligt fokus på den nye styrkede pædagogiske læreplan, og på hvordan dagplejepædagogerne og dagplejerne kan skabe et godt læringsmiljø.

Den 29. - 30. maj 2017 deltog 550 i landskonferencen "Kvalitet i dagplejen" på Hotel Nyborg Strand.

På årets program var det den nye styrkede pædagogiske læreplan, og opsporing i arbejdet med socialt udsatte børn i dagplejen, der var hovedtemaer.

Programmet indeholdt desuden oplæg fra Børne- og socialminister Mai Mercado. Konferencens deltagere blev introduceret til hovedelementerne i Master for en ny styrket læreplan, samt eksempler på, hvordan der kan arbejdes med temaet natur, science og udeliv, samt en workshop om rutiner som læringsrum. Vi fik præsenteret en undersøgelse af arbejdet med socialt udsatte børn i dagplejen, og oplæg om børns tidlige følelsesmæssige udvikling, oplæg og workshop om tidlig opsporing af udsatte børn, samt arbejdet med at støtte små børns følelsesmæssige udvikling. Endelig afsluttede konferencen med et oplæg om arbejdet med NUSSA i dagplejen.

Se diverse plancher fra de forskellige oplæg:

VIDEO: Motorikdagplejer