Materialer fra landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2016

På landskonferencen var der i år særligt fokus de pædagogiske læreplaner, og hvordan dagplejepædagogerne og dagplejerne i arbejdet med disse kan skabe et godt læringsmiljø.

Den 6. og 7. juni 2016 deltog knap 600 i landskonferencen ”Kvalitet i dagplejen” på Hotel Nyborg Strand.

På årets program var det særligt de pædagogiske læreplaner, der var hovedtemaet. Programmet indeholdt desuden diverse oplæg og debatter om de nyeste tendenser inden for dagplejen herunder oplæg om børns venskaber, små børns læring og trivsel, familietilbud, børneperspektiver på dagplejen, forebyggelse af mobning og modtagelse af flygtningebørn i dagplejen.