Materialer fra Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2015

På landskonferencen var der i år særligt fokus på didaktik i dagplejen og på den viden om 0-2 årige børns udvikling, som er nødvendig for at kunne arbejde didaktisk.

Den 20. og 21. april 2015 deltog 559 i landskonferencen ”Kvalitet i dagplejen” på Nyborg Strand. På årets program var der oplæg om didaktik i dagplejen, 0-2 årige børns følelsesmæssige udvikling, de mindste børns hjerne, aktionslæring som metode i arbejdet med inklusion, betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen, anvendelse af teori i praksis og film som pædagogisk redskab i dagplejen.
Tre oplæg om dagplejens deltagelse i forskningsprojektet Barnet i Centrum, under Aarhus Universitet, som alle kommuner fortsat kan deltage i, var nogle af de oplæg, der især blev taget godt imod af deltagerne.