Kvalitet i dagplejen 2011

643 med interesse for dagplejens fremtid deltog i år i landskonferencen "Kvalitet i dagplejen" 2011 på Hotel Nyborg Strand, den 2. og 3. maj.

Årets temaer var dagplejepædagogens rolle, sproglæring i dagplejen, børn i udsatte positioner i dagplejen og kost og motion i dagplejen. Erik Sigsgaard, Rikke Sværke Madsen og Rie Haslund havde til konferencen udarbejdet et hæfte om dagplejepædagogens rolle, som Rie Haslund fra UCC præsenterede.

John Andersen fra UdviklingsForum præsenterede et hæfte om børn i udsatte positioner, som også var udarbejdet til konferencen. Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen fortalte om dagplejens centrale rolle i indsatsen for udsatte børn.

Der var i år lagt vægt på flere oplæg fra dagplejen selv - og her fortalte dagplejer Karina Rahn om hendes naturdagpleje, og dagplejen i Thisted fortalte om de arrangementer de havde stablet på benene for at udbrede brugen af kogebogen "Madglæde", som er udviklet til dagplejen af Claus Meyer, Meyers Madhus, 17 dagplejere og FOA.

Emil Bruun Blauert  fra Meyers Madhus fortalte om arbejdet med en ny kogebog, der skal efterfølge "Madglæde" og som er i fuld gang.

Ole Henrik Hansen fra DPU fortalte om undervisningen af et hold dagplejere og dagplejepædagoger i at lære børn sprog, som netop var afsluttet på DPU. Det centrale budskab var her, at relationen til den voksne er central i børns sproglæring