Konference for dagplejere og dagplejepædagoger/pædagogisk sektor

Konferencen blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 23.-24. november 2015.
Temaer: Gæsteplejen, Uddannelse, Elektroniske tilsyn, Styrkelse af relationer og Modtagelse af flygtningebørn.

Oplæg fra konferencen:

Gæsteplejen – hvordan kan vi organisere og udvikle den?
Gæsteplejesystem i Kolding Dagpleje v. Joan Lindskov, leder af dagplejen i Kolding kommune
Gæsteplejen i Randers - Brug af ressourcepladser i den kommunale dagpleje v. Kristian Bro Jensen, leder af Dagplejen i Randers kommune
Rejsen for gæsteplejen i dagplejen i Brøndby Kommune v. Gyrite Johansen,  leder af dagplejen i Brøndby kommune 

Uddannelse – pædagogisk assistent eller kommunens egen uddannelse?
v/Mogens Bech Madsen.
Paneldebat med Lotte Krarup (dagplejeleder i Ikast-Brande), Ole Christian Lund (Dagtilbudsleder - Svendborg Kommune), Nanna Højlund (tidligere faglig sekretær i FOA nuværende næstformand i LO), Nannett Borre, tidligere underviser på pædagogisk assistent uddannelse og redaktør på ’Den pædagogiske assistent -en pædagogisk håndværker’.
12 ugers efteruddannelse til dagplejere

Det elektroniske tilsyn – hvad gør digitaliseringen ved dagplejen?
Oplæg og fælles debat i salen. 
Tilsyn med dagplejen i Herning v. dagplejer Margit Lund og dagplejepædagog Tina Lund Møller, begge fra Herning kommune

Samarbejdet mellem TR og leder – hvordan styrker vi det gensidige tillidsforhold?
TRs rolle: FØR-UNDER-EFTER projekter. Fortællingers betydning for at gøre en organisation attraktiv.
Styrkelse af relationer i organisationer v. Bente Skjøth, FTR og AMR i Vejen Kommunes dagpleje og Bodil Bloch, konsulent hos Professionelle Læringsfællesskaber

Modtagelse af flygtningebørn – oplæg og debat
Modtagelse af flygtningebørn i dagplejen Odsherred v. dagplejepædagog Tina Veron, Odsherred Kommune